O wentylacji

Czy wentylacja jest potrzebna

Czy wiedzą Państwo, że w domach posiadających dobrze izolowane ściany zewnętrzne i szczelne okna, straty energii pochodzące z wentylacji grawitacyjnej wynoszą około 50% strat ciepła w budynku? Jeżeli np. roczny koszt ogrzewania domu wynosi 4000 zł, to koszt ogrzania zimnego powietrza nawiewanego do pomieszczeń może wynieść aż 2000 zł. Z wentylacji nie możemy jednak zrezygnować. Wiązałoby się to z negatywnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia i stanu naszego domu. W zużytym powietrzu zawarte są różne zanieczyszczenia, np. wydychany przez nas dwutlenek węgla, kurz, roztocza, pyłki, zarodniki pleśni, związki chemiczne wydzielane przez różne przedmioty znajdujące się w domu. Długotrwałe przebywanie w niewentylowanym lub słabo wentylowanym pomieszczeniu jest bardzo szkodliwe i może wywoływać senność, bóle i zawroty głowy, rozkojarzenie, osłabienie. Możemy czuć mdłości i ogólne wyczerpanie, a nawet depresję. Brak wymiany powietrza powoduje również zaleganie w domu wilgoci, która sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Może to w konsekwencji stać się przyczyną alergii.

 

Jaka wentylacja w domu energooszczędnym

W domu energooszczędnym wentylacja grawitacyjna nie będzie funkcjonować prawidłowo. Po pierwsze dom energooszczędny powinien być szczelny, więc nie ma swobodnego napływu świeżego powietrza do pomieszczeń, tak jak ma to miejsce w zwykłych domach. Po drugie, zastosowanie nawiewników również nie pozwoli w pełni kontrolować ilości napływającego zimnego powietrza. Właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej, która pozwala w pełni kontrolować proces przewietrzania domu. Jednak sama wentylacja mechaniczna nie pomoże zaoszczędzić energii, gdyż do domu w dalszym ciągu napływa zimne powietrze. Rozwiązaniem jest tutaj tak zwana rekuperacja, czyli odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego. Rekuperację w wentylacjach mechanicznych stosuje nasza firma, a przykłady naszych instalacji można znaleźć w niektórych budynkach Wrześni, Gniezna, Konina i Słupcy.

 

 

Na czym polega wentylacja z odzyskiem ciepła

Głównym elementem systemu takiej wentylacji jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Zasadniczym elementem centrali jest wymiennik ciepła, czyli rekuperator. Przez rekuperator przepływa zimne powietrze nawiewane do budynku i ciepłe powietrze usuwane z niego. Dzięki specjalnej konstrukcji wymiennika część ciepła z powietrza wywiewanego jest przekazywana do powietrza nawiewanego. W skład systemu wentylacji mechanicznej wchodzą ponadto: kanały dystrybucji powietrza, czerpnia, wyrzutnia, nawiewniki, skrzynki rozdzielcze, skrzynki rozprężne, tłumiki akustyczne, materiały izolacyjne oraz inne elementy w zależności od oczekiwań inwestora. Świeże powietrze wpływa do centrali przez czerpnię zamontowaną zazwyczaj w zewnętrznej ścianie budynku. Z centrali przepływa kanałami wentylacyjnymi do pomieszczeń. Powietrze zużyte jest odprowadzane kanałami do centrali, gdzie oddaje część ciepła powietrzu nawiewanemu, a następnie jest usuwane poza budynek przez wyrzutnię. W Polsce najczęściej spotyka się rekuperatory (wymienniki) krzyżowe oraz przeciwprądowe. W rekuperatorach krzyżowych strumienie powietrza zimnego i ciepłego przepływają między równolegle ułożonymi płytami wymiennika i przekazują między sobą ciepło, nie mieszając się. Sprawność odzysku ciepła wynosi 60 - 70%. Rekuperatory przeciwprądowe mają wyższą sprawność, około 90%. Różnią się od krzyżowych tym, że strumienie powietrza nawiewanego i usuwanego płyną równolegle, ale w przeciwnych kierunkach.

 

Rekuperatory – sposób na tanie i czyste ogrzewanie powietrza

Dla naszego zdrowia i samopoczucia, szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych, wielce niepożądany byłby, wymuszany przez mechaniczną wentylację napływ świeżego, lecz zimnego powietrza. Ogrzewanie takiego powietrza to także jest niebagatelny koszt. Genialną, w swej prostocie, ideą był pomysł, aby do ogrzewania tego powietrza zaprzęgnąć ciepło powietrza wywiewanego z budynku. Powietrze to, zanim opuści budynek, jest przecież podgrzewane przez instalację grzejną tego budynku oraz przez ciała jego użytkowników. Ciepło to było bezpowrotnie tracone i marnotrawione, zanim nie wynaleziono rekuperatorów. Należy zwrócić także uwagę na fakt, że odzyskiwanie takiego ciepła, to działania proekologiczne, albowiem nie musimy produkować dodatkowej energii do ogrzewania powietrza, co zawsze pociąga za sobą zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Decydując się na rekuperatory w swoich instalacjach wentylacyjnych, mieszkańcy Słupcy, Gniezna, Konina i Wrześni oraz innych miejscowości w Wielkopolsce będą działali z korzyścią dla zasobności swojego portfela i dla czystości swojego otoczenia, a my im w tym chętnie pomożemy.

Zalety rekuperacji


Skuteczne odprowadzenie wilgoci z domu.


Wyższy komfort, lepsze samopoczucie, zdrowy sen.


Przefiltrowane powietrze wolne od pyłków, kurzu, owadów.


Możliwość rezygnacji z budowy wszystkich lub części kominów.


Pełna sterowalność procesu wentylacji.
Skontaktuj się z nami


506 070 639


Zapytanie on-line

więcej